Annons:

  • NYA FÖRSKOLAN KAN BLI DYRARE ÄN VÄNTAT

    Martin Snickars visar en ritning för hur den nya förskolan i Hultsfred kan se ut. Projektering sker i vår, upphandling i höst och förhoppningen är att förskolan är klar våren 2021. Foto: Ossian Mathiasson

  • NYA FÖRSKOLAN KAN BLI DYRARE ÄN VÄNTAT

    Så ser situationsplanen ut för den nya förskolan i Hultsfred. Bild från Hultsfreds kommun

NYA FÖRSKOLAN KAN BLI DYRARE ÄN VÄNTAT

Risken för fördyringar finns när den nya förskolan i bostadsområdet Ekeberg ska byggas. 100 miljoner kronor är avsatt för byggnationen men prislappen kan bli en annan när förskolan står klar våren 2021.
– Med förslagen som vi har just nu så går kostnaderna över 100 miljoner kronor, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Annons:

Byggnationen av den nya förskolan i Hultsfreds tätort ska följa Basta-kriterierna för materialval och kraven för miljöbyggnad silver så långt som möjligt. 

De ska göra medvetna materialval i syfte att undvika ämnen med farliga egenskaper och miljöbyggnad är ett svenskt system för att miljöcertifiering av byggnader. För att nå certifieringen miljöbyggnad krävs det att man uppfyller ett 15-tal kriterier, bland annat energianvändning, ljudmiljö, radon, fuktsäkerhet, ventilation och dagsljus. 

– Det beror på hur mycket man gör i miljöbygganden, det kommer påverka kostnaden. Det finns en rapport från 2016 som visar att byggnaden kan bli 14 procent dyrare om man följer alla kriterier men att det blir billigare på lång sikt. Nu pågår det diskussioner om hur förskolan ska byggas och vilka material som ska användas för att få det miljövänligt. Det finns ingen exakt kostnadsberäkning, säger Martin Snickars. 

Byggnaden kan bli elva miljoner dyrare

Den nya förskolan ska bli 2 600 kvadratmeter stor och varje kvadratmeter går, enligt ursprungsplanen, på 30 000 kronor. 

– Då blir det 78 miljoner kronor och det är bara för förskolan. Skulle man lägga på 14 procent på det så kan räkna ut hur det kommer påverka kostnadsbilden (88,9 miljoner kronor), säger Martin Snickars och fortsätter: 

– I de 100 miljonerna ingår parkering, bilvägar, gång- och cykelbanor samt markberedning för att dra avlopp, vatten och el. Det är ett orört skogsområde som ska bebyggas. Bara själva förskolan kostar 78 miljoner utifrån att det kostar 30 000 kronor per kvadratmeter. Vi har också avsatt några miljoner för inventarier, utemiljö och lekplatsutrustning.

Då ska förskolan vara klar

Nästa steg i arbetet är att jobba vidare med projekteringen av förskolan. under hösten är tanken att byggnationen går ut för upphandling och då kan man få en bättre bild av vad bygget kommer gå på.

– Vi håller hela tiden på med nya typer av ritningar. De senaste ritningarna kom i går och jag har sett bilden på det senaste förslaget. Jag tror att man kommer hålla på med justeringar fram till sommaren. 

Under hösten ska kommunen börja skapa vägar till förskolan, gräva för vatten och avlopp och dra el. Det finns ingen deadline för när bygget måste vara klart men målsättningen är klar. 

– Vi tänker att det ska vara klart våren 2021, det är vår ambition. Det är ett stort bygge och jag vet inte hur lång tid det tar. Förskolan ska stå i många år och att den blir bra är högsta prio. 

"Stor risk för viteshot"

Med tanke på att förskolan blir 2 600 kvadratmeter stor ska den kunna ha plats för 204 barn men de står fast vid att det inte blir mer än 190 platser. Förskolan byggs i ett plan men en tredjedel av förskolan kommer ha övervåning för personalen och barn som är fem år. 

När den nya förskolan är klar planerar man för att stänga sju avdelningar på Stålhagens förskola, enligt kommunens avvecklingsplan. Även Oredans förskola kan avvecklas men Snickars tror att de kan behöva den.

För några veckor sedan ställde Skolinspektionen hårdare krav på Hultsfreds kommun som måste se över förskolekön och vidta åtgärder för att barn ska erbjudas plats i förskola inom fyra månader efter inskickad önskan. 

– Vi har föreläggande på förskolekön och de väntar inte till 2021. De vill att vi ska lösa det nu och vi har just nu för få platser för att klara av det. Om vi inte gör tillräckligt så är det stor risk för viteshot. Vi får lägga upp en plan för vad vi kan göra fram till sommaren och vad vi kan göra under hösten, vi jobbar för fullt.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt