Annons:

Här får särskolan permanenta lokaler: ”Bästa alternativet”

En permanent lösning av lokaler för grundsärskolan årskurs 1–6 har lösts på Venhagskolan i Målilla. Foto: Ossian Mathiasson

Här får särskolan permanenta lokaler: ”Bästa alternativet”

Den stora frågan om var grundsärskolan för årskurs 1-6 ska placeras i Hultsfreds kommun har fått ett svar.
En utredning visar att den mest ändamålsenliga placeringen är vid Venhagskolan i Målilla.

Annons:

Grundsärskolan årskurs 1–6 flyttades för två år sedan, 2016, från Lindblomskolan i Hultsfred till moduler på Venhagskolan i Målilla då det var lokalbrist, främst utifrån att antalet nyanlända elever hade ökat på skolorna i Hultsfred. 

En permanent lösning av lokaler för grundsärskolan årskurs 1–6 har diskuterats flitigt efter det och en konsult fick i uppdrag att genomlysa lokalfrågor på lång sikt. 

"Bästa alternativet"

Utredningen visar att den mest ändamålsenliga placeringen av grundsärskola är vid Venhagskolan i Målilla.

– Utredningen har pekat på att Målilla är det klokaste och bästa alternativet. Det var en extra konsult som tittade på förslaget och utifrån det han såg så var Målilla bäst, säger barn- och utvecklingschefen Martin Snickars och fortsätter:

– Det är en mindre skola som inte har lika många elever som Lindbomskolan, vilket skapar en lugnare ute- och innemiljö. Det finns plats vid skolan för att bygga en permanent byggnad. Den befintliga modulen står inte i vägen och skolan blir större när vi gör denna byggnation.  

Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för permanent byggnation i Målilla under nästa år och påbörja byggnationen under 2020. Det är ett ärende som ska gå hela vägen upp till kommunfullmäktige och det är oklart när det kommer dit. 

Väntar på fullmäktiges beslut

Kostnaden för projekteringen uppskattas till 300 000 kronor och kommer tas ur nämndens investeringsbudget för 2019. 

– Så fort vi får ett godkännande från fullmäktige så drar vi gång. Under 2019 skulle det i så fall tas fram ritningar och göras upphandlingar innan det blir byggnation 2020. Vi i nämnden kan inte besluta om detta utan det är nämndens önskemål att ha det i Målilla och göra det enligt den tidsplanen. 

Kostnader för drift, investering och markberedning för modulen har återsökts från Migrationsverket tidigare. 

– Under 2016 och 2017 har Migrationsverket betalat för modulen. Vi vet inte hur det går framöver, en modul kostar ganska mycket kronor. Det är viktigt att ha byggnader i egen regi, det är hållbart i längden, säger han.  

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt