Annons:

Barn- och utbildningschefen Martin Snickars flankeras av oppositionens Micke Lång (S) och majoritetens Pär Edgren (M) som har olika uppfattning om hur mycket Prolympia ska betala för skolskjutsarna. Foto: Ossian Mathiasson/Arkiv

Ingen omförhandling av skolskjutsarna: "Inte gjort det bästa för skattebetalarna”

Det nya avtalet för skolskjutsarna till och från Prolympia i Virserum ger inga förändringar. Det faktum att det inte har inte skett någon omförhandling gör oppositionen med Micke Lång (S) besviken.
– Ärendet går upp till kommunfullmäktige utan att man har försökt att göra det bästa för skattebetalarna, säger Micke Lång (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Annons:

Det har förts förhandlingar mellan ledningen för Prolympia och Hultsfreds kommun vid flera tillfällen de senaste åren angående vem som ska svara för kostnaden för skolskjutsarna till och från Prolympia. 

Läsåret 2018/19 fick Hultsfreds kommun betala 388 830 kronor samtidigt som Prolympia, som betalade 9 000 kronor per elev som nyttjade skolskjutsen, fakturerades med kostnad på 225 000 kronor. 

Lägre kostnad för kommunen

Under pågående läsår 2019/20 beräknas den kommunala kostnaden bli 216 000 kronor och Prolympia får en beräknad fakturering på 385 000 kronor då årets avtal ligger på 11 000 kronor per elev. Det var 33 elever som åkte skolskjuts läsåret 2018/19 och 36 elever åker skolskjuts 2019/20. 

– Prolympia har fått en högre kostnad i och med att de betalar 11 000 kronor per elev. Sedan beror det på var eleverna bor och hur många skoltaxis som behövs, vilket ger ökade kostnader. Skoltaxi är dyrt. Det kan handla om få elever som har en egen taxi med chaufför och det kostar väldigt mycket pengar per elev, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars och fortsätter: 

– Antalet Prolympia-elever som åker skolskjuts ökar men kostnaderna minskar. Det beror som sagt på var eleverna bor och hur man kan samordna skolskjutstider med taxiresor och liknande. 

"Vet inte vad motiveringen är"

I den nya förhandlingen om skolskjutsar till och från Prolympia inför läsåret 2020/2021 har det inte skett några förändringar rent ekonomiskt. Prolympia ska fortsätta betala 11 000 kronor per elev och läsår och barn- och utbildningsnämnden vill att kommunfullmäktige skjuter till 216 000 kronor till skolskjutskontot. Det blir därmed samma kostnad som under pågående läsår för kommunen. 

– Det behöver kommunfullmäktige besluta om innan vi kan teckna ett nytt avtal. Tanken är att förlänga avtalet med ett år och skriva in att det ska vara högst två sluttider per skoldag. Prolympia uppfyller det redan i dag men det står inte i avtalet, säger Snickars. 

Micke Lång (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tycker att skattebetalarna ska betala så lite som möjligt och menar att alliansen har varit en ansvarslös förvaltare. 

– Jag har svårt att sätta mig in i Pärs (Edgren) situation med hur man ska förklara det. Vi har inte de här pengarna utan det äskas från kommunfullmäktige och avtalet löper ut. Vi sitter ändå med skattebetalarnas pengar och ser att tidigare förhandlingar har lett till lägre kostnader för skattebetalarna och alliansen vill inte omförhandla avtalet. Ärendet går upp till kommunfullmäktige utan att man har försökt att göra det bästa för skattebetalarna. Jag vet inte vad motiveringen till det är, säger Micke Lång. 

"Inga astronomiska summor"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren (M) ger snabbt svar på tal. 

– Vi tycker att vi har kommit till en bra nivå. I en förhandling skulle Prolympia kunna säga tvärtom och inte vilja betala 11 000 kronor per elev. De här eleverna skulle ändå ha skolskjuts på kommunens bekostnad. Jag är medveten om att det är skattebetalarnas pengar men vi pratar inte om några astronomiska summor för att lägga tid på en omförhandling. Jag tycker att det sker inom rimliga ramar, säger Pär Edgren. 

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. 

– Vi vill att skattebetalarna ska betala så lite som möjligt, säger Lång. 

Han tycker att det är viktigt att göra förhandlingar. 

– Jag är av den åsikten att varje förslösad skattekrona är en stöld från medborgarna. Det är en gammal sanning, säger Lång och syftar på Gustav Möllers klassiska uttryck. 

"Skyldiga att lösa skolplatser"

Att det finns ett antal elever som inte kan gå på Prolympia i Virserum och flyttas till Emådalskolan i Mörlunda är också ett problem som Edgren belyser. 

– VI har en skolskjuts som kostar en miljon kronor om året för att vi har fullt på Prolympia. Det är en stor peng, säger Edgren. 

Lång flikar in: 

– Hade vi haft en kommunal skola i Virserum så kan man inte säga att det är fullt, vi är skyldiga att lösa skolplatser, säger Lång. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt