Annons:

Norska bolaget Njordr vill bygga 20 vindkraftverk på 250 meters höjd öster om Målilla. Kommunen har nyligen tagit del av företagets planer. Foto: Pixabay

NYTT VINDKRAFTSBOLAG VILL STORSATSA I MÅLILLATRAKTEN

Vindkraftsfrågor är ständigt återkommande i Hultsfreds kommun. Nu tittar ett norskt bolag, Njordr, på en stor vindkraftsetablering öster om Målilla. 
– Vi har fått information om deras planer, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Vid många tillfällen, framför allt under senaste året, har det rapporterats om Dackevinds planer på ett vindkraftsprojekt i ett område mellan Målilla, Mörlunda och Virserum. 

Föreningen Vindfrid är inte alls förtjusta i satsningen och Hultsfreds kommun har än så länge inte gett sitt besked i frågan. 

20 verk på 250 meters höjd

På kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde fick politikerna information om en ny planerad vindkraftssatsning i Hultsfreds kommun. Niclas Erkenstål från norska Njordr AB har skött dialogen med kommunens företrädare. 

– Det är inte bara Dackevind som visar intresse för att etablera vindkraftverk i vår kommun. Ett annat företag, som heter Njordr, visar intresse för ett område öster om Målilla mellan Tillingeby och Hyggelsebo. Det är Svea Skog som är markägare. Njordr har tillsammans med Svea Skog ett samarbete över hela Sverige för att hitta intressanta platser för etablering. Det är ett tidigt skede men de har informerat oss om att de har de här planerna och undersöker möjligheten att etablera vindkraftverk, säger Lars Rosander (C).

Hur många vindkraftverk rör det sig om och hur höga är tanken att de ska bli?

– Deras plan är att få bygga 20 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter i ett område på 17 kvadratkilometer. Så ser det ut i dagsläget, säger Tomas Söreling (S).

Kommunen svar dröjer

När det gäller Dackevind AB:s planerade vindkraftsprojekt har planen halverats genom att gå från 20 till elva vindkraftverk. Bolaget håller på att färdigställa sin ansökan som ska skickas in till Länsstyrelsen och Hultsfredspolitikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott fick på sammanträdet den 12 maj mer information om planerna. Hur kommunen ställer sig i frågan är alltjämt oklart. 

– Vi har ingen tidsplan. Vi har naturligtvis diskuterat frågan inom partierna och jag har hela tiden sagt att vårt beslut ska komma före sommaren men det blir nog efter sommaren, säger Lars Rosander och fortsätter:

– Vi inom Centerpartiet har varit negativa i ett tidigt skede och vi ska ta ställning till den slutgiltiga ansökan. Planen har förändrats till viss del med minskat antal verk men det är fortfarande samma höjder och placeringarna är vad som kan vara negativt för andra verksamheter, bland annat företag inom turistbranschen.

På sammanträdet den 12 maj beställdes en ny vindkraftsplan. Kapitlet om vindkraft i översiktsplanen är nämligen i behov av en uppdatering. 

– I nuvarande översiktsplan står det att man ska jobba med verk på 150 meter och nu är de minst 250 meter höga. Det är klart att man blir mer tveksam ju högre verken blir, säger Rosander.

S kommer med besked inom kort

Tomas Söreling (S) avslutade diskussionen med att berätta att Socialdemokraternas inställning till Dackevinds vindkraftsplaner kommer inom kort. 

– Vårt parti (S) ska ta ställning inom kort och återkommer när vi har bestämt oss fullt ut, säger Tomas Söreling (S).

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt