Annons:

Vindkraftsbolag planerar för lång kraftledning:

Njordr planerar för både en vindkraftverk och en kraftledning på 1,5 mil i Hultsfreds kommun. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Vindkraftsbolag planerar för lång kraftledning: "Brukar medföra protester"

Njordr utvärderar för stunden förutsättningarna för etablering av en vindkraftspark och en 15 kilometer lång kraftledning i Hultsfreds kommun.

Annons:

Flera vindkraftsbolag har planer på att uppföra vindkraftverk i Hultsfreds kommun. I maj 2020 fick politikerna information från det norska bolaget Njordr som presenterade sin vindkraftsetablering öster om Målilla. 

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags gav bolaget en presentation av det aktuella läget för projektet som går under namnet Aspelands vindkraftspark. 

– Det är inget ställningstagande från vår sida utan vi i kommunstyrelsen fick en uppdatering om nuläget. Det är i huvudsak på Sveaskogs mark som man planerar för att uppföra 17 vindkraftverk på 270 meters höjd. De håller på med inventeringar och ska ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen under hösten 2021, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Bygdepeng ska delas ut

Njordr har tillsammans med Sveaskog ett samarbete över hela Sverige för att hitta intressanta platser för etablering. Arbetet är alltjämt i ett tidigt skede. 

– Bolaget har börjat med en dialog ute i samhället, bland annat en sammankomst med samhällsföreningen i Målilla. Om jag har förstått det rätt så har det varit en bra dialog där man har bollat olika aspekter för varandra, säger oppositionsrådet Tomas Söreling (S). 

När ett företag vill bygga vindkraft är det vanligt att lokalbefolkningen erbjuds ersättning för det intrång som bygget innebär, det vill säga en bygdepeng. 

– De delar ut en bygdepeng på 10 000 kronor per år och verk så det är 170 000 kronor per år som de ger till föreningslivet, säger Lars Rosander.

Planerar för kraftledning

Det diskuterades även en kraftledning under mötet mellan Njordr och Hultsfreds kommuns representanter. 

– Enligt deras planer ska det gå en luftledning upp till antingen Vena eller nordväst om Hultsfred. Det är en 15 kilometer lång ledning som ska behandlas och man ska göra miljökonsekvensbedömningar. Det är Energimarknadsinspektionen som ger tillstånd till luftledningar. Det är en process i sammanhanget. 

Åke Nilsson (KD) är införstådd med att en luftledning kan väcka känslor hos ortsborna. 

– Det där med ledningar och ledningsdragningar brukar intressera många människor och medföra mycket protester med nya ledningar. Det är ingen stor ledning på det sättet men den ska ända dras. Det kanske blir nödvändigt att den kommer i närheten av bebyggelse även om vindkraftverken är ganska långt ifrån bebyggelse. Det är inte mycket bebyggelse inom detta område där verken ska stå, säger Åke Nilsson. 

Han frågade Njordrs representant Niclas Erkenstål om det är möjligt att gräva ner ledningen.

– Det är ett krav som brukar komma från befolkningen, att man ska gräva sådana ledningar. Jag fick svaret att de inte får ihop sin kalkyl med att gräva ner en ledning som är 15 kilometer lång eftersom det skulle bli för dyrt, säger Nilsson. 

"Stora strömmängder"

Åke Bergh (M) lyfter en fördel vad gäller den planerade vindkraftsparken.

– Med 17 verk skulle man kunna producera 350 GWh per. Det går att ställas emot hela Hultsfreds kommuns konsumtion på 218 GWh per år. Det är stora strömmängder som skulle kunna komma från denna park, säger Åke Bergh. 

Det kommer dröja ett tag innan Hultsfreds kommun har sagt sitt i ärendet. 

– De lämnar in en ansökan om tillstånd under hösten och vi kommer komma med ett ställningstagande om vad vi tycker framöver, säger Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt