Annons:

Rosander och Söreling säger ja till vindkraftsparken:

Hultsfreds kommuns kommunalråd Lars Rosander (C) säger ja till vindkraftsparken öster om Målilla. Omröstningen slutade 6–5 till nej-sidan och ett slutgiltigt beslut fattas i fullmäktige i februari. Foto: Simon Henriksson

Rosander och Söreling säger ja till vindkraftsparken: "I behov av energi"

Politikerna i kommunstyrelsen röstade nej till Aspelands vindkraftspark med minsta möjliga marginal. Kommunalrådet Lars Rosander (C) och oppositionsrådet Tomas Söreling (S) var två av fem ledamöterna som sa ja till projektet. 
– Vi är i behov av energi, säger Lars Rosander (C). 

Annons:

Det var under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen som politikerna tog ställning till fortsatt prövning av ansökan från Njordr AB gällande Aspelands Vindkraftspark öster om Målilla. 

Ärendet ledde till votering. Fem ledamöter röstade ja och sex ledamöter nej. Kommunstyrelsens förslag lämnas nu vidare till fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet den 6 februari. 

– Det är elva ledamöter i kommunstyrelsen och varje ledamot tar ställning till förslaget utifrån hur man upplever det, vilka synpunkter man har och hur man tar till sig frågan. Ledamöterna hamnar i olika positioner och det är fullt naturligt. Det är en stor och väsentlig fråga som naturligtvis påverkar många människor. Det är inte konstigt att det kommer fram olika åsikter, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

"I behov av energi"

Lars Rosander var en av fem ledamöter som röstade ja till projektet.  

– Vi är i behov av energi och man kan inte bara säga ”gärna vindkraft, men inte hos mig”. Jag bedömer att företaget har tagit stor hänsyn till omgivningen vad gäller avstånd till bebyggelse i sin ansökan och det finns dessutom spelplats för tjäder och blom, vilket företaget har tagit hänsyn till, säger Rosander och fortsätter:

– Det är naturligtvis så att vindkraftverken kommer synas och de som bor närmast kommer se dem mest. De bedömer att det påverkar livsmiljön och det förstår jag mycket väl. Den sammantagna bedömningen är ändå att deras förslag är acceptabelt. Vi får också se vad kommunfullmäktige bestämmer och sedan är det upp till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen att bedöma projektet utifrån miljöaspekter och fågelstråk och andra saker som kan förändra saken. 

Tomas Söreling (S) röstade också ja till projektet och poängterar att politikerna har tagit ställning till markanvändningen. 

– Jag säger precis samma saker som Lars men jag tror att en del missar själva sakfrågan för vår del i det här läget. Kommunstyrelsen ska lägga ett förslag till kommunfullmäktige om huruvida kommunen säger ja eller nej till markanvändningen. Det är det som vi antingen tillstyrker eller avstyrker. De andra frågorna är miljöprövning och det är inte möjligt att sätta krav på oss ledamöter att vi ska kunna allting om fåglar och ledningsdragningar. Det är länsstyrelsen som sedan går vidare med den behandlingen efter att kommunen eventuellt sagt ja. Säger fullmäktige ja så betyder det inte att det blir ett ja ändå, säger Tomas Söreling (S) och fortsätter: 

– Energibehovet är jätteviktigt. Om vi bortser från miljöprövningen som andra får sköta så borde bristen på el vara mer uppmärksammat av alla. 

Ärendet prövas om fullmäktige säger ja

Om fullmäktige säger ja till projektet i början av februari börjar länsstyrelsen sin prövning av ärendet. 

– Det kanske tar ett-ett och ett halvt år och sedan ska det ut på remiss så det kan hända mycket i denna långa process. Länsstyrelsen har till uppgift att medverka att det blir mer vindkraft i landet så deras utgångspunkt ”är det möjligt så ska de försöka se till att det blir så”. De har en saklig prövning och finner de att det inte är lämpligt ur andra synpunkter som vi inte känner till så kan de stoppa projektet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt