Annons:

Någonstans i Rosenfors är tanken att det ska byggas en ny brandstation som ersätter de gamla, men alltjämt fungerande och aktiva, brandstationerna i Mörlunda och Målilla. Foto: Ossian Mathiasson

Ny brandstation är högprioriterad – alltjämt oklart var det blir byggnation

En ny gemensam brandstation för Målilla och Mörlunda står högt upp på räddningstjänstens önskelista. Den exakta placeringen i Rosenfors är alltjämt osäker. 
– Det bästa alternativet som vi ser är i änden som ligger närmast Mörlunda, säger Hultsfreds kommuns räddningschef Michael Hesselgård. 

Annons:

Hultsfreds kommun köpte Medborgarhuset i Rosenfors i höstas och fastigheten kan rivas för att ge plats åt en ny gemensam brandstation som ska ligga mitt emellan Målilla och Mörlunda. 

Räddningschefen Michael Hesselgård är i stort sett klar med konsekvensanalysen som har dragit ut lite på tiden med anledning av en uppdaterad lagstiftning inom räddningstjänsten. 

– Vi har haft länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och nu har det gått över till MSB. Jag har hela tiden velat få en välsignelse därifrån, om de tycker att det är en bra lösning. Jag har pratat med en person på MSB som tycker att det låter som en sund lösning och att vi tänker rätt, säger Michael Hesselgård. 

Du säger att ni har presenterat en lösning för MSB, vad är innebörden rent konkret?

– Det handlar om att ta bort två brandstationer och ersätta med en brandstation som ligger mellan Mörlunda och Målilla, det vill säga i närheten av Rosenfors. MSB vill att det ska finnas en plan för varför man gör det och vad det finns för påverkan. Det blir lite längre anspänningstid till brandstationen samtidigt som vi larmar båda Målilla och Mörlunda på alla larm. Får vi en händelse i Mörlunda så måste Målillastyrkan åka dit och tvärtom. Kör man förbi en brandstation på vägen dit så behöver inte anspänningstiden bli så mycket längre, det är bara att man flyttar tiden från anspänning till körtid. Det återstår småfix med hur man ska lösa det så vi kan upprätthålla de tidsaspekter som vi har att förhålla oss till, säger Hesselgård. 

Arbetet går in i ny fas

Nu fortsätter arbetet med att ta fram ritningsunderlag för hur brandstationen ska se ut och vad det kommer kosta och undersöka vilka tomter som är byggbara direkt vad gäller detaljplaner. 

– Det bästa alternativet som vi ser är i änden som ligger närmast Mörlunda. Det allra bästa hade varit att ha den precis på metern mitt emellan orterna så stationerna har lika långt att åka dit. 

Blir det svårt att genomföra?

– Vi har inte riktigt kommit så långt. Nu ska vi börja titta på var det finns detaljplanerat område så vi inte behöver göra en ny detaljplan samtidigt som vi hittar lämplig placering. Vilka tomter äger kommunen? Vad skulle det kunna finnas för möjligheter att göra? Det är frågor som vi inte riktigt har påbörjat än, men vi ska göra det inom kort. Vi är inget bestämt om var den nya brandstationen ska ligga. Kommunen köpte Medborgarhuset i Rosenfors, vilket underlättar för vissa delar. Det är egentligen ett underlag för politiken som de kan jobba vidare med. Tycker de att det blir bra eller för dyrt? Vi måste ta fram allt underlag så det finns ett ordentligt beslutsunderlag för det.

Vad finns det för aktuella platser i Rosenfors?

– Vi tänker oss att den nya brandstationen ska byggas någonstans i området från Medborgarhuset och en dryg kilometer söderut. Vi har inte kommit till detaljplaner, mark och tomter men vi tänker oss att det blir någonstans där i området. Sedan får vi se om det är möjligt överhuvudtaget.

"Avgörande för RT:s överlevnad"

Hesselgård betonar vikten av att det byggs en ny brandstation i Rosenfors och ser det som ett måste för överlevnaden. 

– Det kommer vara avgörande för räddningstjänstens överlevnad i den här regionen. Det är framför allt en personalfråga. Det är klart att räddningstjänst kommer finnas men har vi inte personal i Målilla och Mörlunda så får Hultsfred åka och hantera larmen, då är vi ännu längre ifrån än vad vi blir i det här läget. Det är personalförsörjningen som är den stora boven plus att stationerna inte funkar utifrån dagens regler. 

Blir det lättare att få till personal med en station i Rosenfors?

– Skulle vi ha dagens personal på de två orterna och sätta dem på en brandstation så skulle vi lösa uppgiften. 

Hur ser personalsituationen ut i Mörlunda och Målilla?

– Vi har ju svårt med arbetstillfällen på dagtid så det är den värsta delen för oss på de två orterna. Skulle man kunna göra en station av de två orterna så skulle man kunna ha en god bemanning på en station istället för att ha halvt på båda orterna. Det är viktigt att satsa på en station med stor bemanning och ha en riktig vagnhall där vi kan få in fullstora brandbilar. 

När tror du att en ny brandstation kan stå klar?

– Det tar ett tag till. Det är klart att man vill att den ska byggas i år men det är inte hanterbart varken i år eller nästa år. Önskemålet från verksamheten och politiken är i alla fall så snart som möjligt.  

Studiebesök i närtid

Inom kort ska räddningstjänstpersonal, projektledare och konstruktör åka iväg och titta på en relativt nybyggd brandstation i Skärblacka utanför Norrköping. 

– Vi tänker titta på stationen och försöka få ner det i ett format som skulle passa brandstationen som vi har tänkt bygga.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt