Annons:

Ingen träningslokal i nya ambulansstationen väcker irritation:

Skyddsombudet och ambulansföraren Johanna Habbe (till höger) är kritisk till att personalen inte får en egen fysträningslokal när den nya ambulansstationen byggs i Virserum. Foto: Ossian Mathiasson/Arkiv

Ingen träningslokal i nya ambulansstationen väcker irritation: "Bara struntat i det"

Lokaler för fysträning saknas när ny ambulansstation byggs i Virserum. Ambulanssjukvården är kritiska och vill kunna träna på arbetstid eftersom Region Kalmar län kräver att de ska genomgå regelbundna fystester. 
– Det har blivit en principsak från majoritetens sida att de inte tänker säga ja. Vi har inte fått någon förklaring på varför, säger Johanna Habbe, leg. ambulanssjuksköterska och skyddsombud.

Annons:

Det är Kommunals och Vårdförbundets skyddsombud som begär att frågan angående lokaler för fysisk träning på regionens ambulansstationer ska tas upp för beslut i regionstyrelsen på nytt. 

Skyddsombuden Johanna Habbe och Stig Ruchatz tycker att det är ett katastrofalt beslut som de har tagit med betydande försämring av arbetsmiljön för regionens ambulanspersonal. De har bland annat påtalat för första linjens chef, verksamhetschef och regionfastigheter att lokaler för fysträning krävs i nya ambulansstationen i Virserum. 

– Jag och Stig har varit med i byggprocessen om ny ambulansstation i Virserum från början och gjort studiebesök på stationen i Ålem. Personal och ledning i Ålem sa ”se till att ni får ett gym”. De hade missat det och märkt att det uppstått problem för att det inte fanns ytor för träning. De hade sin träningslokal vägg i vägg med räddningstjänsten men det har visat sig bli besvärligt lokalmässigt. säger Johanna Habbe. 

Tidigt nej från regionstyrelsen

I ett tidigt skede i processen kom regionstyrelsen med beskedet att de inte tänker gå med på det. 

– Vi fick aldrig något besked från politikerna själva utan det kom från regionfastigheter för ett år sedan. Vi har hållit på och rotat i det och fått god hjälp av våra chefer som har lämnat in underlag, säger Johanna Habbe och fortsätter: 

– I juni förra året var det regionstyrelsen. Oppositionen lyfte tilläggsförslaget med att få med ett gym på Virserumsstationen. Det blev nej från majoriteten och det var ingen förklaring till varför. Vi hade ytterligare ett möte med våra chefer som skickade in ytterligare krav och förklaringar på varför vi behöver det. 

Skrev ett öppet brev

Skyddsombuden har därefter inte hört så mycket mer och fått ritningar från regionfastigheter under hösten som de ska skriva på och godkänna. 

– Vi har inte godkänt ritningarna eftersom gymmet fortfarande saknas och ännu en gång berättar regionfastigheter att politikerna säger nej. Vi har väntat på ytterligare besked men inte fått någonting. 

Så sent som i mars månad hade skyddsombuden ett digitalt möte med majoriteten för att få svar på sina frågor. 

– Vi har jagat svar och aldrig fått några svar. Vi ställde frågan direkt till majoriteten, varför röstade ni nej i juni? Vi fick svaret att de inte visste om att vi var i behov av ett gym, vilket gjorde att de röstade nej. De anser också att de av princip inte har byggt gym tidigare så då börjar vi inte nu heller. 

Hur ser du på det med tanke på avslaget vid regionstyrelsen i juni?

– Vi tröttnade en smula, skrev ett öppet brev till samtliga politiker och blev återigen kontaktade av oppositionen som har drivit frågan med oss tidigare. 

"Tre pass i månaden"

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att det är tråkigt att de politiska ansvariga i Region Kalmar län väljer att ignorera signalerna som kommer från både medarbetare och fackliga företrädare gällande behovet av en fysträningslokal i nya ambulansstationsbygget i Virserum. 

Habbe berättar att Region Kalmar län kräver regelbundna fystester av ambulanspersonalen som de måste klara av. De tycker att arbetsgivaren ska se till att fyslokaler finns på samtliga ambulansstationer i regionen så att personalen kan träna på arbetstid. 

Regionen tycker att man kan använda gymmet som man har tillsammans med räddningstjänsten i Hultsfred. En idé som inte uppskattas av Johanna Habbe. 

– Det funkar inte eftersom vi jobbar vartannat dygn i Hultsfred och vartannat dygn i Virserum. Om vi är hänvisade till att träna i Hultsfred så innebär det att vi kan träna tre, max fyra, gånger i månaden. Man kan inte upprätthålla en fysisk kondition och styrka av träning tre gånger i månaden. I och med att vi ska ha olika fystester för att upprätthålla en viss nivå så måste vi också ha möjlighet till att kunna träna på arbetstid. 

Personalens stora besvikelse

Regionrådet Christer Jonsson (C), med ansvar för hälso- och sjukvård, ger inga positiva signaler och säger att man får stå utan träningslokaler i Virserum. 

– Vi är emot det. Det är lokaler som inte är ändamålsenliga och inte uppfyller kraven. Vi är eniga tillsammans med våra chefer om att det ska finnas träningslokaler. Under pågående pandemi har ambulanspersonalen, som finns på vissa stationer där räddningstjänst och ambulans finns i samma lokaler, bara kunnat träna mellan vissa klockslag på grund av att personalen inte får vistas i lokalerna samtidigt. Har ambulanspersonalen vid ett klockslag varit ute på larm så har det inte gått att träna på detta arbetspass. Att träna på offentliga gym är inget alternativ i coronatider. Det kan inte krävas av personalen att de ska utföra all träning på fritiden och bekosta halva kostnaden för gymkort.  

Hur går er kamp vidare?

– Vi får sätta oss ner och diskutera. Vi försöker hitta de trådarna vi kan för att fortsätta men det är en oerhörd besvikelse från hela verksamhetens sida. De har sagt att det är mallen för framtida stationsbyggen så det finns en besvikelse hos övriga kollegor i regionen. 

"Något som inte stämmer"

Skyddsombuden anser att frågan ska tas upp på nytt och att rätt beslut fattas, men Habbe och kollegorna känner sig överkörda. 

– Det känns som att de bara har struntat i det. Vi ifrågasätter hur man kan rösta nej till träningslokal på ett möte i juni förra året för att sedan påstå att de inte visste något. 

Det låter märkligt att de inte visste något på ert senaste möte?

– Det är något som inte stämmer. Vi vet att det har lyfts vid olika tillfällen under ett helt år. Är det någon som har vetat om det men som inte har sagt det till övriga? Vi vet inte var problemet ligger men jag har själv sett att material och underlag har lämnats uppåt från ledningen och från oss.

Hon berättar även att golvet i den befintliga stationen i Virserum håller på att sänkas så de får in en ny ambulans i garaget.

– Vi får den nya bilen inom kort. Den tidigare ambulansen har gått mer än vad den ska så vi är tvungna att byta fordon. När golvet sänks får vi okej lokaler tills vidare. Mycket är slitet men vi har i alla fall någonstans att vara. 

LÄS ÄVEN: Så svarar regionrådet Christer Jonsson på kritiken

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt