Annons:

Lösning och finansiering för fontän saknas – här är nästa steg efter fullmäktigedebatten

Kommunfullmäktige i Hultsfred har gett ÖSK i uppdrag att ta fram förslag på fontän eller vattenlek i sjön Hulingen och återkomma med förslag på lösning samt finansiering. Foto: MostPhotos

Lösning och finansiering för fontän saknas – här är nästa steg efter fullmäktigedebatten

Om det blir en fontän i sjön Hulingen eller inte återstår att se. Efter diskussioner i fullmäktige fick ÖSK uppdraget att ta fram underlag till fontän eller ljusspel och återkomma med förslag på lösning och finansiering. 

Annons:

Det var för ett år sedan om fullmäktiges äldsta ledamot, 85-årige Owe Samuelsson (C), lämnade in motionen om att han vill se en fontän 50–60 meter ut i sjön Hulingen.

Ärendet bollades över till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande och de har sett att en fontän skulle försköna området kring sjön och strandpromenaden samtidigt som de har påpekat att det kan det krävas diverse tillstånd från olika myndigheter beroende på val av teknisk lösning. 

Förslaget som presenterades för fullmäktigeledamöterna var att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) får i uppdrag att ta fram förslag på lämplig fontän eller ljusspel och återkomma med förslag på lösning samt finansiering.

Wärnsberg ville återremiss

Birger Karlsson (SD) framförde till den kommande beredningen att det bör göras en geoteknisk undersökning av bottenslammet innan ett definitivt beslut fattas. Han undrade vad det kan ligga för föroreningar på Hulingens botten och som riskerar att dras upp med en fontän. 

– Tittar man på bottenförhållanden så är det inte mer än två meter på sina ställen. Det är mycket historia som ligger på botten. Sätter man då en pump och börjar pumpa vatten där det är grunt så lär vi få upp gamla föroreningar. Man bör kanske få fontänen lite längre ut eller ha en väldigt ytvattenbaserad sak. Det är viktigt att tänka på att inte dra upp skit, säger Birger Karlsson (SD). 

Mattias Wärnsberg (S) klev upp i talarstolen och yrkade på återremittering av ärendet för en fördjupad utredning av både teknisk utredning och finansiering.

– Märkligt av kommunstyrelsen att lämna ett halvfärdigt förslag. Det är visserligen ett trevligt förslag med en fontän, men det är inte första gången ett sådant förslag har varit på tapeten. Jag tycker att det hade varit bra om den tekniska lösningen och finansieringen varit klar och att vi hade kunnat ta alltihopa som ett beslut. Nu ska motionen besvaras och sedan ska den tekniska lösningen och finansieringen utredas. Jag tycker att motionen borde återremitteras till kommunstyrelsen som sedan kommer tillbaka med ett helhetsförslag, säger Mattias Wärnsberg (S). 

"Bättre att vi tar förslaget som det är"

Lennart Beiljer (V) yrkade bifall till Mattias Wärnbergs förslag om återremiss av ärendet.

– Det bästa är att gå på Mattias förslag för att få en ordentlig genomgång och ett finansierat beslut från början. Trots att motionen är bra så vill jag ha återremittering. Jag tycker att man ska ta synpunkterna på allvar, säger Lennart Beijer (V). 

Kommunalrådet Lars Rosander (C) vill besvara motionen med att uppdraget delas ut till ÖSK och förslaget återkommer.

– Jag tror att vi är inne på samma sak allihopa med att utreda alla bitar för att se vad som är lämpligt och återkomma med förslag på lösning och finansiering. Jag tycker att det är bättre att vi tar förslaget som det är här i dag med att motionen anses besvarad i och med att det finns ett uppdrag till ÖSK, säger Lars Rosander. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Nu väntar utredning innan ärendet återkommer till fullmäktige för beslut. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt