Annons:

Politiskt klartecken för ny solcellspark – ärendet ledde till diskussion i fullmäktige

ETC Sol AB satsar på en andra solcellspark i Hultsfred. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Politiskt klartecken för ny solcellspark – ärendet ledde till diskussion i fullmäktige

Satsningen på solcellsparker i Hultsfred fortsätter. Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen arrendeavtalet för en ny solcellspark i höjd med Älgshult.

Annons:

ETC Sol AB är just nu i full färd med att bygga en solcellspark på cirka tolv hektar längs med Silverslättsvägen i Hultsfred och har planer på ytterligare en park i Hultsfred.

Företaget har nämligen kontaktat kommunen och frågat om plats för en andra solcellspark. 

Fullmäktigeförsamlingen godkände i samband med måndagskvällens sammanträde ett arrendeavtal som betyder att ETC Sol AB får arrendera ett cirka tio hektar stort område, en del av fastigheten Älgshult 1:6, i anslutning till riksväg 23/34. Avtalet sträcker sig över 25 år från och med 1 juli nästa år och arrendeavgiften är årligen 75 000 kronor plus moms. 

Tanken är att företagets nya solcellspark utmed riksvägen ska uppföras under 2023/2024. 

Vill använda tak för solceller

Ärendet ledde till en kortare diskussion som föranleddes av att Mattias Wärnsberg (S) begärde ordet efter kommunchefens föredragning. 

– Jag tycker att det är positivt med sådana satsningar och tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Jag reagerar ganska mycket när jag ser solcellsanläggningar ute i naturen eller på mark och tycker att det är bättre att man utnyttjar de tak som finns. Vi har mängder av tak så jag tycker att det är slöseri på mark med att placera solceller på marken, säger Mattias Wärnsberg. 

Kommunalrådet Lars Rosander (C) håller med Wärnsberg om att det finns många tak som kan komma till användning. 

– När det gäller dessa tio hektar så är en stor del avverkat sedan några år tillbaka. Det var en förutsättning för att ETC ville arrendera det här området. De har väl samma syn som Mattias på att man ska ha skog och mark till annat. De vill också ha kvar en remsa skog mellan vägen och solcellsparken, säger Lars Rosander.

"Finns ingen dålig skogsmark"

Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, gick också upp i talarstolen.

– Som jag har förstått det var inte markområdet särskilt produktivt och ETC vill inte ta nyttig mark i anspråk, säger Åke Nilsson och fortsätter: 

– Även om ett tak håller för solceller så finns det byggnormer som måste följas och då ställer det till det i vissa fall på våra äldre byggnader. Vi testade det på Hagadal där det inte fungerade men man lär göra försök på gymnasiet istället. Här kan man överföra solenergi från olika fastigheter. Vi har många solcellsparker på gång, men vi ligger ganska långt efter vad gäller kommuner som producerar mycket solenergi, säger Åke Nilsson. 

Johan Svensson (M) gav svar på tal i diskussionen. 

– Som skogsman med mycket erfarenhet och rutin måste jag säga att det finns ingen dålig skogsmark. Det är den skogsmark vi har i många av skogarna i Hultsfreds kommun och här är det vanlig skogsmark, säger Johan Svensson. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt