Annons:

Livlig vindkraftsdebatt i fullmäktige: ”Jag störs inte – oron är överdriven”

Lennart Davidsson (KD) och Mattias Wärnsberg (S) var två av flera politiker som var aktiva under vindkraftsdebatten i fullmäktige. Bilden är ett montage. Foto: Ossian Mathiasson

Livlig vindkraftsdebatt i fullmäktige: ”Jag störs inte – oron är överdriven”

Ett långt ifrån enigt kommunfullmäktige avslog Dackevinds planerade vindkraftsprojekt i går. Flera ledamöter, som deltog på plats på Rock City och digitalt, deltog i en varaktig och livlig debatt. 
– Vi kan inte ha den inställningen att det är bra med vindkraft men att vi inte kan ha det här, säger Mattias Wärnsberg (S). 

Annons:

Kommunfullmäktige stoppade slutgiltigt Dackevinds planer på att bygga elva stycken 250 meter höga vindkraftverk i skogarna mellan Målilla, Mörlunda och Virserum. 

Politikerna beslutade sig för att använda det kommunala vetot men det krävdes en långvarig debatt och votering innan frågan var helt avgjord.

Voteringen slutade 27–15 och många fullmäktigeledamöter passade på att uttrycka sina tankar och funderingar under den 40 minuter långa debatten. 

– Det har diskuterats mycket och gjorts olika bedömningar. Vi från Centerpartiet anser att en vindkraftspark skulle ge alltför stora intrång för det lokala näringslivet och för de som bor i området, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

"Ett ja nu kan bli ett nej sen"

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) har flera gånger uttryckt en önskan om att länsstyrelsen ska fatta beslut i frågan. 

– Vi inom Socialdemokraterna är väldigt ödmjuka men vi är inga experter. Vi vill överlåta det till experterna på länsstyrelsen men vi måste bidra till att förnya vår energibas. Vi säger ja till ansökan för att den ska gå vidare till länsstyrelsen. Om vi inte säger ja får vi aldrig veta vad de tycker. Ett ja nu kan bli ett nej sen. Vi är positiva till en företagsetablering och det är bra för företag och föreningar, säger Tomas Söreling.

Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag om att säga nej till etableringen. 

– Jag tror att det är kanske väl känt vid det här laget var vi står, vad vi gör för bedömningar och den argumentation som kan föras i det här ärendet, säger Åke Nilsson. 

"Jag störs inte alls"

Mattias Wärnsberg (S) bor i närheten av en vindkraftspark i Mörlundatrakten och störs inte nämnvärt av de två vindkraftverken i Ryningsnäs som Vattenfall byggde under 2008. 

– Jag bor 1,5 kilometer från verken och jag störs inte alls. Jag brukar gå dit ibland och de ser ganska majestätiska ut där de står och snurrar. 500 meter ifrån kan man börja höra dem, det beror på vind men jag kan inte säga att jag störs av dem. Nu har vi ett företag som vill investera och det tycker jag är bra. Området är utpekat som lämpligt för vindkraftverk i översiktsplanen, då vore det konstigt att vi ska säga nej till det. Vi ska inte säga nej till företagsinvesteringar och ska inte säga nej till miljövänlig elproduktion. Oron som finns är överdriven, det går bra att ha vindkraftverk i närheten. Vi kan inte ha den inställningen att det är bra med vindkraft men att vi inte kan ha det här. Om alla resonerar så får vi inga vindkraftverk och då får vi hitta andra lösningar som är inte lika miljövänliga, säger Mattias Wärnsberg, som yrkade bifall till Tomas Sörelings avslagsyrkande. 

Han kom även in på kärnkraftverk som han tycker är bra så länge det fungerar som det ska. 

– Då kan man fråga sig varför man inte kör vidare med den kärnkraftverk som finns? Det beror på att det inte är lönsamt längre. Ägarna till kärnkraftverken säger att det inte går att driva och det är inte lönsamt. Det får vi ha respekt för, man kan inte tvinga ett företag att köra med förlust. Vad ska vi ha istället? Vattenkraften är effektiv men räcker inte till det behov som finns. Vi blir fler personer i Sverige och elkonsumtionen kommer inte att minska så elen måste produceras någonstans. Vind är ett bra alternativ, det har kommit starkt under de senaste åren. 2019 motsvarade vindkraften 12 procent av vår totala elproduktion. Grunden för ett välfärdssamhälle är att ha tillgång till energi. 

"Dåligt hanterat av ledningen"

Tommy Ejnarsson (V) var kritisk till Hultsfreds kommuns agerande i ärendet. 

– Det finns mycket mer att önska. Jag tycker att projektet är dåligt hanterat av kommunledningen, det är stora anläggningar som gör stora ingrepp i skog och mark och som många har synpunkter på. Vi måste bygga ut vår egen elkraftproduktion så långt det går med de möjligheter som finns. Vi är inga experter så länsstyrelsen måste undersöka om platsen är lämplig. Vi har en gång pekat ut det här området som lämpligt för vindkraftverk. Det var inga höjda röster på den tiden, säger Tommy Ejnarsson. 

Åke Bergh (M) tillstyrkte kommunstyrelsens avslag på ansökan. 

– I det här fallet har företrädare för näringslivet, besöksnäringen och privatpersoner reagerat kraftfullt mot den planerade etableringen. Jag håller med om att behovet av elenergi, inte minst i södra Sverige, ökar. I detta fall är det inget lämpligt område, säger Åke Bergh. 

"Kaffepengar jämfört med vad det stör"

Lennart Davidsson (KD) gav sig in i diskussionen och har från första början haft en tydlig ståndpunkt i ärendet. 

– Dessa verk är på 250 meter och det kan inte jämföras med lägre verk. Man pratar om skyddsavstånd på 1 200 meter till närliggande bostäder och vi vet inte vilka förhöjda värden det kan bli. Underlagen har inte varit motiverade att gå till beslut på. Det finns ingen forskning och företaget har inte velat svara på det som har kommit fram. Jag har ställt mig tveksam till ansökan från början. Jag har full respekt för att det fattas el men det är en fråga för regering och riksdag att ta ett helhetsgrepp om energiproduktionen, säger Lennart Davidsson och fortsätter:

– Det har bildats en förening med 150 medlemmar som känner oro och frustration över att de inte får gehör och inte vet vem de ska slåss mot. Detta företag är inte etablerat i kommunen och satsningen skulle inte generera varken pengar eller arbetstillfällen här i kommunen. Det enda det kan generera är om de köper någon limpa i någon butik, men inget mer. De kommer med en bygdepeng och ett föreningsbidrag men det är kaffepengar jämfört med vad det kommer störa omgivningen. Det är ett beslut som handlar om känslor. Det kommer inte generera något för bygden.

Göran Gustafsson (SD), gruppledare efter avgående John Hoffbrink, gick upp i talarstolen och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Uppförandet av stora vindkraftverk för med sig betydande, lokala konsekvenser som fördärvar natur och kulturvärden. Verken är 100 meter högre än vad översiktsplanen medger, säger Göran Gustafsson.

Oense om hur turisterna påverkas

Mattias Wärnsberg (S) tycker att det är konstigt att översiktsplanen pekar ut denna plats som lämplig för vindkraftverk men att det inte går vid skarpt läge.

– Jag är övertygad om att farhågan om färre turister inte stämmer. Vi har tre områden i Sverige med mycket turister (Öland, Gotland och Skåne) och där är det inte ont om turister. Företagen genererar under byggtiden en hel del arbete och då är det oftast lokala entreprenörer som gör vägjobb och liknande. Det understryker vikten av att el- och energiproduktionen är en nationell fråga. Det ska inte bromsas lokalt. Om alla gör det så har vi ingen produktion alls, då sitter vi där med skägget i brevlådan. Det är bra att regeringen öppnar för att ta bort det kommunala vetot. Kommunen ska givetvis yttra sig och ha möjlighet att komma med synpunkter men avgörandet ska ligga på länsstyrelsen, säger Wärnsberg. 

Lennart Davidsson (KD) igen:

– Om du tittar på Danmark så placeras alla vindkraftverk till havs. Vi vet inte riktigt vad som händer i naturen. Vi har rätt så mycket rovfåglar i det här området och de lär inte överleva. Jag föredrar att verken placeras till havs. Det finns andra möjligheter än att förstöra turismbiten i vår kommun. Under de senaste åren har det hänt otroligt mycket med turismen i vårt område. Folk stannar hemma och vill bo avskilt så jag ser stor potential. Om du är i Stockholm och bor i egen lägenhet med mycket biltrafik utanför bostaden så hänger du inte upp dig på den biten men vill du ha lugn och ro och lyssna på fåglar så är det andra värden. Folk betalar för de värdena.

"Debatten har hamnat lite snett"

Lennart Beijer (V) var för en tid sedan en av flera lokala politiker som tittade på en vindkraftspark i Vetlandatrakten. 

– De som var med då måste ha väldigt svårt att motivera varför man ska stoppa en sådan satsning. I Vetlanda-fallet uppger skogsägare sin mark som de varje år tjänar pengar på. Jag kan inte se annat än att det är ett sätt att klara hem glesbygden och glesbygdens problem i många fall. Det funkar inte om alla kommuner ska säga nej. Till sist måste vi ändå ta ansvaret och risken är att det blir någon som fattar våra beslut. Jag tycker att man ska ta det lite försiktigt innan man säger nej i en sådan viktig fråga, säger Lennart Beijer. 

Lars Rosander förklarade återigen det centrala i den aktuella diskussionen. 

– Det är klart att vi ska ha ny energi, men dagens fråga handlar inte om det. Det handlar om att nyttja vårt mandat att ta ställning till vad vi tycker om den aktuella placeringen och vi i Centerpartiet tycker inte att den är lämplig. 

Åke Nilsson (KD) var inne på samma spår:

– Debatten har hamnat lite snett. Vi pratar inte om vindkraft eller inte vindkraft. Vi talar om det kan vara lämpligt i ett visst område och det är utifrån det vi har gjort våra bedömningar. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt