Annons:

Hultsfred kommuns nya vindkraftsplan dröjer. Foto: Pixabay

Beslut om uppdaterad vindbruksplan drar ut på tiden – här är förklaringen

Den nya vindbruksplanen i Hultsfreds kommun drar ut på tiden. Ett definitivt beslut kan komma först till våren nästa år. 
– Vi väntar på att länsstyrelsen ska yttra sig, säger oppositionsrådet Tomas Söreling (S).

Annons:

Hultsfreds kommuns nya och uppdaterade vindbruksplan har varit ute på samråd. Ett ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde rörde avstämning av fortsatt process och samrådsredogörelse för vindbruksplan i Hultsfreds kommun. 

– Det var bara en avstämning där vi tog till oss av informationen och hur det ser ut i nuläget, säger Tomas Söreling. 

Det som sticker ut är att länsstyrelsen inte har yttrat sig under samrådsprocessen och Hultsfreds kommun väntar alltjämt på den statliga myndighetens synpunkter, vilket ser ut att dröja ett tag till. 

– Enligt de uppgifter vi har fått ska det bero på personalbrist. Det fördröjer processen lite grann men målsättningen är att det ska komma tillbaka till KSAU och gå vidare till KS och KF tidig vår 2022. Ursprungsplanen var första fullmäktigemötet efter uppehållet men det ser inte ut som att planen håller, säger Tomas Söreling.

Över 110 inkomna yttranden

Söreling nämner att 113 yttranden har kommit in under remissperioden och 71 av dem kommer från privatpersoner.

– Vi har inte gått igenom yttrandena utan ärendet får helt enkelt återkomma. Det finns nog både plus och minus vad gäller yttrandena.

Lennart Davidsson och Folke Pleijert, båda två från Kristdemokraterna, kom under hösten med förslaget att skjuta upp vindbruksplanen i tre år. Miljö- och byggnadsnämnden sa efter votering ja till KD-politikernas förslag. 

– Det var majoritetsförslaget i berörd nämnd men det är bara ett yttrande bland alla andra som har kommit in så vi får behandla dem när vi får tillbaka ärendet från Länsstyrelsen. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt