Annons:

Hultsfreds kommuns reviderade vindbruksplan är färdig och skickas ut på samråd inom en snar framtid. Foto: Pixabay

Färdig vindbruksplan skickas ut på samråd – ska ligga till grund för kommande beslut

Hultsfreds kommun har under det senaste året lagt mycket tid på att få till en uppdaterad vindbruksplan som ska ligga till grund för kommande beslut. Nu är den färdig och skickas snart ut på samråd.
– Målet är att kommunfullmäktige ska godkänna den vid första sammanträdet 2022, säger kommunalrådet Lars Rosander. 

Annons:

Den nya vindbruksplanen ska ge vägledning och stöd i beslut för långsiktiga vindkraftsetableringar i Hultsfreds kommun och bli ett tillägg till översiktsplanen. 

Planen redovisar möjliga och olämpliga områden för utbyggnad av vindkraft utifrån dagens och framtidens vindkraftsteknologi. 

Den tidigare vindbruksplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2010, är inaktuell utifrån dagens förutsättningar plus att intresset är stort för etableringar i kommunen. 

Ärendet var uppe i kommunstyrelsen förra veckan och då fick kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över de sista formuleringarna som nu är inarbetade i förslaget till ny vindbruksplan.

– KSAU beslutade i tisdags att planen ska gå ut på samråd. Samrådstiden sträcker sig till den 19 september, då är det läge för myndigheter, länsstyrelsen, privatpersoner och föreningar att lämna synpunkter på vad vi ska ha för regelverk och syn på vilka områden som är aktuella för möjliga etableringar. Den kommer finnas på hemsidan från och med nästa vecka. Protokoll ska justeras först innan den kommer finnas tillgänglig för allmänheten, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

"Många har redan bestämda åsikter"

När allt har fått chansen att tycka till kommer Metria sammanställa de inkomna synpunkterna och lämna över det till de politiska partierna som får bilda sig en egen uppfattning om vad de tycker om vindbruksplanen.

– Den ska därefter processas i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Målet är att kommunfullmäktige ska godkänna den vid första sammanträdet 2022. 

Lars Rosander berättar att det blir ett underlag för kommande beslut vad gäller vindkraftsetableringar. 

– Det är viktigt med demokratiska processen och att alla får vara med, påverka och lämna in synpunkter. Det känns som ett bra underlag. Många har redan bestämda åsikter åt det ena eller det andra hållet. Den fakta som finns ligger till grund för vindbruksplanen som ska ut på samråd. Sedan kan man hävda att utvecklingen går så snabbt med att det inte finns tekniska undersökningar om hur 270 meter höga verk påverkar miljön och annat. Det som finns tillgängligt är upptaget i rapporten. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt