Annons:

Här är beskedet – så blir elstödet till företagen

I elområde 3 och 4 kommer företagen få 50 öre respektive 79 öre per förbrukad kilowattimme i stöd. Foto: MostPhotos

Här är beskedet – så blir elstödet till företagen

Nu är Svenska kraftnäts förslag presenterat. Det innebär att företag i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kilowattimme och i elområde 4 rör det sig om 0,79 kronor. Ett maxtak på drygt 22 miljoner kronor föreslås.

Annons:

På onsdagen släppte Svenska kraftnät sitt förslag på hur elstödet till företagen ska se ut. Myndigheten bygger sitt förslag på i princip samma modell som tidigare presenterats för hushåll.

Storleken på stödet bestäms retroaktivt utifrån hur stor förbrukning företaget har haft mellan oktober 2021 och september 2022. 

Företag i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme och i elområde 4 blir det 79 öre per förbrukad kilowattimme. I elområde 1 och 2 ska inte något stöd betalas ut. 

Svenska kraftnät föreslår även ett maxtak på drygt 22 miljoner kronor. 

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Oklart när utbetalningarna kommer

Förslaget går nu vidare till Energimarknadsinspektionen.

– Vi har nu slutfört vårt uppdrag med att ta fram en modell. Nu ska Energimarknadsinspektionen, Ei, pröva Svenska kraftnäts förslag. Under förutsättning att Ei godkänner vår ansökan kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. Därefter behöver detaljer för utbetalningen av stödet klargöras av regeringen, säger Malin Stridh. 

När stödet kan betalas ut är fortfarande oklart.

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt