Annons:

Avgiftskontroll visar: Föräldrar har betalat över en halv miljon kronor för lite för sina barn

Hultsfreds kommun gör varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barn på förskola och fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. Foto: Pixabay

Avgiftskontroll visar: Föräldrar har betalat över en halv miljon kronor för lite för sina barn

En kontroll visar att vårdnadshavare betalat drygt en halv miljon kronor för lite för sina barn på förskola och fritidshem. Den här veckan skickas nya fakturor ut – och pengar betalas tillbaka.
– För vi har också de som betalat för mycket, säger barn- och utbildningschef Martin Snickars.

Annons:

Varje år gör Hultsfreds kommun en avgiftskontroll i syfte att se till att de familjer som har barn på förskola och fritidshem betalar rätt avgift. 

Årets avgiftskontroll visar att det är 214 vårdnadshavare som betalat för lite, sammanlagt 557 957 kronor. Samtidigt får 69 vårdnadshavare tillbaka sammanlagt 150 421 kronor, sedan de betalat för mycket i avgift för sina barn.

Hur ser du på att det är så många som 214 som betalat för lite i avgift?

– Jag förstår väl att det är svårt att kanske betala exakt rätt summa, för det sker ju förändringar med inkomster och hur mycket man arbetar. Så det är bra att det görs en justering i efterhand, i fall att man inte är säker, säger Martin Snickars som inte har någon uppgift på det enskilt högsta beloppet.

Några fler felaktigheter

Jämför Martin Snickars årets kontroll med fjolårets är det både några fler som får fakturor och några fler som får pengar tillbaka.

Han menar att det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

– Det är bestämda taxor för förskole- och fritidshemsplatser i fullmäktige, så vi gör en justering för att det ska bli rätt åt båda håll. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar, säger Martin Snickars som vill understryka att vårdnadshavare har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar.

– Vårdnadshavare kan kontakta skoladministrationen och ändra sina inkomstuppgifter när som helst under året. Så det går ju enkelt att ändra om man får ökad eller minskad inkomst.

Tror du att det här är tecken på fusk eller är det slarv från vårdnadshavarnas sida?

– Jag tror att man kanske bara inte tänker på det, man kanske glömmer bort att meddela helt enkelt när det blir en förändring.

De inkomstuppgifter familjen lämnat till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter görs kontrollen med två års fördröjning. Så i år handlar kontrollen om de familjer som hade kommunal förskole- eller fritidshemsplacering under 2021.

Finns hjälp att få

Om en vårdnadshavare får problem att betala sin avgift finns det hjälp att få.

– Då ska man kontakta ekonomikontoret och be att få en avbetalningsplan, så man kan dela upp det. För det kan ju bli väldigt kämpigt om det skulle bli en större summa och man har svårt ekonomiskt att lösa den räkning som kommer.

Fakturor skickas från kommunen på onsdag och kommer till mottagaren någon dag senare.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt