Annons:

Hultsfreds kommun ska bilda en kompetensfond för att främja personalens utveckling. Foto: Ossian Mathiasson

STORSATSNING PÅ PERSONALENS UTVECKLING – HANDLAR OM MILJONBELOPP

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Hultsfreds kommun har lanserat en stor satsning på det livslånga lärandet i en kompetensfond med flera olika delar. 
– Det ger nog eko på många håll när vi gör en sådan kraftfull satsning på personalens utveckling, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för Sveriges kommuner och regioner med anledning av en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar under de närmaste åren. 

Hultsfreds kommun går i bräschen för att lösa kompetensutmaningen genom att ge varje medarbetare chansen att höja sin kompetens och få individuell utveckling. Det rör sig om cirka tio miljoner kronor per år i en ny kompetensfond. 

"Väl förankrat"

Kommunstyrelsen har nämligen beslutat att föreslå fullmäktige att bilda en kompetensfond för det livslånga lärandet som består av tre delar (kompetenskonto, internuniversitet och en innovationsfond).

– Det är en storsatsning som vi gör på våra kommunanställda för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det ska gynna våra kommuninvånare. Vi avsätter 20 miljoner kronor av 2020 års resultat för dessa utbildningar och har en plan framåt där vi kommer ta överskottet som vi får när det gäller våra pensionsavsättningar och tillför det till kompetensfonden. I den mån de inte räcker så har vi en bas på 20 miljoner kronor, säger kommunalrådet Lars Rosander.

Syftet är att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt samtidigt som man är en attraktiv arbetsgivare. 

Införandet av kompetensfonden innebär en årlig satsning på motsvararande 1,7 procent av bruttolönekostnaden till kompetensutveckling för kommunens medarbetare.

– Det är väl förankrat i våra nämnder och verksamheterna och som vi bedömer det så finns det ett stort intresse från personalen. Det är en stor, massiv satsning som jag tror är ganska unik i Sverige. Vi avsätter 1,7 procent av bruttolönekostnaden per år och sedan tidigare har vi en procent som vi använder till de utbildningar som vi hittills erbjuder på olika sätt. Nu blir det ytterligare 1,7 procent, så totalt 2,7 procent i och med det här beslutet, säger Rosander. 

Satsningen är unik

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) känner inte till att någon kommun har gjort något liknande med denna lösning. 

– Det här paketet med det livslånga lärandet ligger i tiden. De här tre delarna gör att vi blir mer attraktiva. Vi kan inte alltid locka med högre löner även om det är jätteviktigt med höga löner. Vi är en kommun av en viss storlek och har väl samma bekymmer med många andra när det gäller att rekrytera medarbetare. Kan vi bejaka helheten och göra något som gynnar både individen och kommunen som organisation så blir det mycket bättre. Som individ får man en sporre till att utveckla sig i sitt jobb och som kommun får man nytta av kompetent personal. Det är en mycket bra satsning, säger Tomas Söreling (S) och fortsätter:

– Meningen är att man ska jobba längre och orka jobba längre, då ska man också kunna utvecklas. Det är inte direkt styrt till någon viss åldersgrupp utan man ska känna att man tillhör en kommun som vill bli lite bättre varje dag. 

Åke Nilsson (KD) berättar att man i största enighet har fattat beslut om att satsa på en kompetensfond.  

– Man kan konstatera att det är ett av våra större beslut på mycket länge, inte att jämföra med jätteinvesteringarna på 100 miljoner kronor i en förskola. När det gäller vikten av det så är det minst lika stort som det, det vill jag hävda. Det har gjorts många försök på många olika ställen och man har pratat om kompetensförsörjningsfrågor i hur många år som helst. Jag tycker att det är så fantastiskt bra när det är så handgripligt och konkret. Plockar man in alla bitar som detta innehåller så säger Kristina (Råsmark) att det är unikt. Det är oerhört positivt och jag hoppas att det ska funka bra och vara framgångsrikt, säger Åke Nilsson.  

Bergh om kommunens stora åtagande

Åke Bergh (M) konstaterar att det är ett stort projekt som Hultsfreds kommun har satt i rullning. 

– Det är fantastiskt positivt men samtidigt ett stort åtagande från kommunens sida gentemot våra anställda medarbetare med att för varje enskild medarbetare utarbeta en individuell utvecklingsplan. Det är också ett stort åtagande vad gäller den ekonomiska biten. 10,2 miljoner kronor per år i dagens penningvärde. Det ska kokas ner och utmynna i att det för varje enskild invånare ska bli lite bättre. Det är det som är huvudsyftet, säger Åke Bergh. 

Lars Rosander är mycket nöjd med att kommunen tar nästa steg för att möta kompetensutmaningen och satsa på medarbetarnas livslånga lärande. 

– Det är väldigt glädjande att vi kan göra den här satsningen. Det ger nog eko på många håll när vi gör en sådan kraftfull satsning på personalens utveckling, säger Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt