Annons:

Regionrådets klara besked – blir ingen träningslokal:

Regionrådet Christer Jonsson (C) förklarar varför det inte blir en träningslokal i den nya ambulansstationen i Virserum. Foto: Ossian Mathiasson

Regionrådets klara besked – blir ingen träningslokal: "I en genomförandefas"

Skyddsombuden är måna om möjligheten till fysträning vid Region Kalmar läns ny ambulansstation i Virserum. Regionrådet Christer Jonsson (C) grusar förhoppningarna rejält. 
– De vet mycket väl att vi håller på att genomföra regionstyrelsens beslut, säger han till DH. 

Annons:

Just nu pågår förberedelser inför byggnationen av den nya ambulansstationen i Virserum, som enligt byggplanerna inte inkluderar en träningslokal. 

Fackliga företrädare från både Kommunal och Vårdförbundet är mycket kritiska och skrev ett öppet brev som engagerade både Moderaterna och Kristdemokraterna. De två oppositionspartierna ville på regionstyrelsen i juni förra året skapa fysträningslokaler i de nya ambulansstationer som byggs, något som avslogs av Länsunionen. 

Inför veckans regionfullmäktige ställer M och KD frågor till ansvarigt regionråd Christer Jonsson (C) om varför Länsunionen valt att ignorera signalerna om behovet av fysträningslokaler och om de är beredda att ändra sig och gå medarbetare och chefer till mötes. 

"En genomförandefas"

Dagens Hultsfred har varit i kontakt med Christer Jonsson som ger svar på tal eftersom ambulansverksamheten är kopplad till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Vi fattade beslut i ärendet i juni förra året och då var både Carl (Dahlin) och Anders (Andersson) med. Jag förstår inte riktigt varför de, tio senare månader senare, tar upp frågan ännu en gång. De vet mycket väl att upphandlingsprocessen börjar när vi har fattat beslut och att vi håller på att genomföra regionstyrelsens beslut. Vi är inte inne i en beredningsprocess. Det är det här vi har bygglov för, inget annat. Projektet är i en genomförandefas. 

Enligt Christer Jonsson finns generellt sett inte den här typen av träningslokaler i dagens ambulansstationer. 

– Det finns ingen generell princip om att vi ska erbjuda träningsmöjligheter i anslutning till arbetsplatsen, men det ser olika ut runt om i länet. Vi har i varierande grad träningsmöjligheter där vi är samlokaliserade med räddningstjänsten. Om man tittar på Virserum/Hultsfred så finns möjligheten på Hultsfredsstationen där man är samlokaliserade med räddningstjänsten. 

Hänvisar till träning i Hultsfred

Han berättar att personalen som tjänstgör i Virserum även tjänstgör i Hultsfred i ett varvat schema. 

Det har, enligt Jonsson, inte funnits önskemål om fysträningslokaler från varken ledningen i ambulansorganisationen eller från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Grovt sett kan man säga att man tjänstgör ungefär halva tiden med Hultsfred som utgångspunkt. Det innebär att det erbjuds träningsmöjligheter på arbetstid åtminstone halva tiden som man är i tjänst. De tjänstgör runt sju dygnspass i månaden och det finns 23 dagar till att kanske göra egna insatser där de oftast kan använda träningsmöjligheterna i sin lokal. Jag förstår att personal tycker att det är väldigt bra om man kan få möjlighet att träna när man har lediga stunder under ett dygnspass. Det finns möjligheter i Hultsfred och man har ett eget ansvar också. Det är så förvaltningen har resonerat när de inte har föreslagit att vi ska utrusta varken Ålem eller Virserum med egen träningslokal. 

Hur ställer du dig till den skrivelse som Kommunal och Vårdförbundet har skickat in?

– De kommer få ett svar från regionen. Kontentan är att vi fattade beslut i juni och att det är under genomförande. Vi kommer inte injicera ett projekt för att ompröva beslutet. Vi tror att det behövs en ny ambulansstation i Virserum och egentligen skulle den ha varit byggd för ett bra tag sedan med tanke på att arbetsmiljön i Virserum har varit bekymmersam länge. Vi hade behövt göra det tidigare om jag ska vara ärlig. 

Ni kommer inte förändra ert beslut?

– Nej, nej. Det är under genomförande, kort och gott. 

Tycker du att frågan kommer upp försent?

– När frågan kom till oss för första gången i juni förra året så var den helt ny för oss. Det fanns ingen diskussion under beredningsprocessen som var redovisad för oss politiker om att vi var tvungna att göra det. När jag har ställt frågor till hälso- och sjukvårdsförvaltningen så har svaret varit att vi inte är beredda att prioritera det. Vi ser inte att det är nödvändigt utifrån verksamheten. 

"Behövde komma till skott"

Frågan om att skapa fysträningslokaler vid de nya ambulansstationerna lyftes på regionstyrelsen i juni förra året. Det var första gången 

– Moderaterna och Kristdemokraterna sa att vi borde lägga till träningslokaler när vi hade ett helt färdigt beredningsförslag från styrelsen. Vi fattar inte beslut om lokaler på initiativ i styrelsen när det är genomförandebeslut. Det är en lång beredningsprocess. Alternativet hade varit att återremittera hela ärendet, men då hade det inneburit att hela byggprocessen hade skjutits framåt ytterligare. Vår bedömning var att vi behövde komma till skott med byggandet. Har inte frågan ansetts behöva prioriteras under beredningsprocessen så byter vi i styrelsen inte ståndpunkt. Man ska vara medveten om att vi kan ha långa beredningsprocesser för byggen och det krävs mycket för att vi ska ändra riktning när vi ska ta sista beslutet.  De var inte beredda på att göra då. Nu ska vi försöka få till en ny, bra ambulansstation i Virserum. 

LÄS ÄVEN: Skyddsombudens kritik – ingen träningslokal i nya ambulansstationen väcker irritation

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt