Annons:

Politiker sparade inte på krutet i hård debatt: ”Bara politiskt sprattel”

Byggnation pågår av den nya ambulansstationen i Virserum men det blir ingen fysträningslokal för personalen. Debatten i regionfullmäktige blev tuff mellan Carl Dahlin och Anders Andersson i ena ringhörnan och Christer Jonsson i andra ringhörnan. Foto: Ossian Mathiasson

Politiker sparade inte på krutet i hård debatt: ”Bara politiskt sprattel”

Det blir ingen lokal för fysträning i den nya ambulansstationen i Virserum. När frågan debatterades i regionfullmäktige sparade inte berörda politiker på krutet. 

– Personalen upplever att det är en nonchalant och till och med arrogant behandling som de har blivit bemötta av, dundrar Carl Dahlin (M) under debatten. 

Annons:

Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD) riktade i en interpellation till regionledningen kritik mot att regionen inte erbjuder fysträningslokaler för personalen i den nya ambulansstationen i Virserum som håller på att byggas. 

Christer Jonsson (C), vice ordförande i regionstyrelsen och som ansvarar för hälso- och sjukvården, har i en intervju med Dagens Hultsfred förklarat varför och besvarade interpellationen på regionfullmäktige i mitten av april. 

– I juni förra året fattade vi om beslut om att genomföra byggnation av ny ambulansstation i Virserum. Frågan om fysträning var uppe då, för oss i majoriteten var den ny och det fanns inget beredningsunderlag för det. Vi valde att fatta beslut om att den mycket efterlängtade ambulansstationen skulle kunna börja byggas i Virserum, vilket just nu är under genomförande, säger Christer Jonsson och fortsätter.

– Jag är därför en aning förvånad över att två erfarna regionpolitiker ställer en interpellation som underförstått säger ”borde ni inte börja om med allting?”. Jag trodde att de hade lite större ansvar för skattebetalarnas pengar i det här läget. Beslut om Virserum fattades i juni förra året. Kontrakt är skrivna och byggnation är inledd.

"Det har gått tio månader"

Anders Andersson (KD) begärde replik och berättade att han hade fått samtal från en ambulansförare i Oskarshamn efter deras väckta interpellation. 

– Han sa att han verkligen behöver fysträningsmöjligheter för att klara av jobbet. Han menar att vi kommer få en ojämlikhet om vi inte ger förutsättningar för ambulanspersonalen som ska jobba på stationer som ligger i kranskommunerna till våra sjukhusorter. Det är inte bara de direkt berörda som har synpunkter, säger Anders Andersson (KD).

Andersson är väl medveten om att regionen fattade beslut i ärendet i juni förra året och tycker att regionen borde ha tagit sig en funderare. 

– Man kan säga att det är fem i tolv eller fem över tolv som vi ställer interpellationen. Det har gått tio månader, det är en tid då det borde ha funnits förutsättningar för att fundera över det kloka yrkande som vi kom med vid juni-sammanträdet förra året. Jag vet att facken har framfört synpunkter på olika sätt under de tio senaste månaderna. Vi har en daterad skrivelse från Vårdförbundet och Kommunal och det sägs att ni i Länsunionen hade en träff med Kommunal och vårdförbundet dagen före. Christer, du pratar om vikten av att lyssna på medarbetarna. På vilket sätt har de blivit inlyssnande eller har de blivit ignorerade i den här frågan?

"Bara politiskt sprattel"

Christer Jonsson (C) svarade att han använder begreppet lyssna på verksamheten, inte lyssna på medarbetarna.

– Verksamheterna är också vår chefslinje som bereder de här ärendena utifrån hela basen i organisationen genom hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamhetens slutsats har varit att fysträningslokaler inte ska prioriteras för att man har andra angelägna önskemål i den stora verksamheten som hälso- och sjukvårdsförvaltningen ändå är. Utifrån det perspektivet har man inte sett att detta skulle kunna vara det mest prioriterade även om man respekterar medarbetarnas önskemål, säger Jonsson och fortsätter:

– Men Anders, vi tog ett genomförandebeslut i juni så det var inget inriktningsbeslut. Det här vet du väl så det är bara politiskt sprattel som du håller på med nu. VI tar ett genomförandebeslut, sedan går det för genomförande utifrån det underlag vi har. 

Anders Andersson begärde replik i den heta debatten. 

– Jag är fullt medveten om att det var ett genomförandebeslut.  Men vi som politiker kan inte vara låsta vid att göra dåliga beslut så vi måste ibland göra om och göra rätt. Det var inte heller några grävskopor som drog igång arbetet den 16 juni. Du måste vara medveten om att jag har följt ärendet och konstaterat att genomförandet från den 15 juni har vi först sett de sista tre-fyra veckorna. Det jag vänder mig emot är att ni inte försöker komplettera ett sådant här genomförande. Det är självklart att det är stora pengar med att bygga ny ambulansstation. Här får man en modern ambulansstation men ni tar bort fysträningsmöjligheterna som i dag har funnits på den gamla vårdcentralen. Jag tycker att vi måste komplettera så det blir rätt långsiktigt, säger Andersson.  

"Stationen behöver bli byggd"

Christer Jonsson konstaterar att Anders Andersson har varit regionstyrelseordförande och vet hur beslutsprocessen ser ut. Han är förvånad över Anderssons utspel.  

– Har man fattat ett genomförandebeslut så vänder man inte tillbaka. Det innebär att hela beredningsprocessen startar om. Ambulansstationen i Virserum behöver bli byggd och borde ha varit byggd tidigare. Virserumspersonalen jobbar i Hultsfred också och där finns träningsmöjligheter för den som vill träna under arbetstid när det ges möjlighet till det, säger Jonsson. 

Anders Andersson avslutade med följande ord:

– Det yrkande vi hade i juni förra året var inte det mest revolutionerade. Det var en komplettering som inte hade stoppat upp allting om man hade bifallit vårt yrkande. Ni har inte varit beredda att tänka om under de senaste tio månaderna, vilket jag beklagar. Jag tror att det är ett misstag långsiktigt att vi gör på det här sättet.

Diskussion om skattebetalarnas pengar

Därefter gick ordet över till Carl Dahlin (M). Han var upprörd över Christer Jonssons svar på interpellationen och fastnade för det Jonsson sa om slöseri med skattemedel. 

– Jag är inte lika arg som medarbetarna som har signalerat när de har läst svaret. Många upplever att det är en nonchalant och till och med arrogant behandling som de har blivit bemötta av. Jag studsar till när du säger att det är djupt oansvarigt med slöseri av skattebetalarnas pengar. Det är något som man alltid måste tänka på, särskilt när man själv är skyldig till en skattehöjning och skenande hyrbolagskostnader. Där kan vi prata om slöseri, här pratar vi om en investering i både en fastighet men inte minst i vår personal som ska utföra tjänster till våra medborgare och behöver vara i form. Det stämmer att man kan träna i Hultsfred, då ska man komma ihåg att det är på nåder. Man tränar i räddningstjänstens lokaler och man kan träna där en gång varannan vecka. Man kan inte gå till externa gym och utbudet av gym i Virserum/Hultsfred är inte jättestort. Det är en fråga som är särskilt angelägen just för de stationer som tacknämligt finns på landsbygden. Ni har fått se ritningar som har föreslagits från medarbetare där man hade kunnat inrymma en träningslokal på tio kvadratmeter. Vi pratar inte om några större förändringar så att man ska behöva riva upp ett helt beslut. Det har i stället blivit en prestigefråga för er och jag förstår det men det rimmar lite illa. Här har ni gjort ett aktivt val att inte lyssna på medarbetarna. Jag hoppas att du kan lyssna på medarbetare, fack och chefer.

Christer Jonsson begärde replik. 

– Det är fascinerande att en person som saknar 250 miljoner kronor i driftbudgeten vill spendera ännu mer pengar. Det är fascinerande att person som ständigt har synpunkter på våra kostnader på sjukhusförvaltningen vill spendera ännu pengar som han inte har i sin egen ekonomi. Plus och minus, och att man har ansvar, måste gå ihop och prioriteringar måste göras. Jag förstår medarbetarnas önskemål om att det skulle underlätta vardagen. De tjänstgör ungefär sju dygn i månaden, hälften av tiden är i Hultsfred. Det är inte på nåder som man kan träna i Hultsfred. Det är en del av Hultsfredsstationen. Det ni argumenterar för är att man ska ha en särskild lokal i Virserum för de tre andra dygnen. Det kan man göra men förvaltningen, som beredde ärendet tillsammans med chefer, prioriterade inte det. Vi har inte sett något skäl att ompröva prioriteringen. Att bryta upp avtalen nu vore ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar med tanke på att det finns en entreprenör upphandlad. 

Carl Dahlin fortsatte på den inslagna banan med fokus på skattebetalarnas pengar. 

– Slöseri med skattepengar? I detta nu gräver man upp golvet i gamla ambulansgaraget i Virserum för att få in en bil som annars inte hade fått plats. Det är något som man har önskat i flera år och om några månader står den nya lokalen klar. Slöseri med pengar? Jag tror att man ska vara lite försiktig med hur man slänger sig med det. Ni har valt att prioritera bort detta trots att ni har fått all information tillgänglig för hur man skulle kunna lösa det på ett smidigt sätt. Prioriteringar, prioriteringar. Ni har valt och det som bor i Virserum vet om det.  

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt