Annons:

Därför säger politikerna nej: ”Någonstans måste man sätta ner foten”

Lennart Davidsson (KD), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, förklarar varför de säger nej till padelbygget i Virserum. Foto: Ossian Mathiasson

Därför säger politikerna nej: ”Någonstans måste man sätta ner foten”

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden anser att Virserum Bostäder & Fastigheters tilltänkta padelbygge skulle bli för hög för att kunna få grönt ljus. Nu ger Lennart Davidsson (KD), vice ordförande i nämnden, sin syn på saken.
– Någonstans måste man sätta ner foten. Godkänner man över två meter kan man godkänna tre meter – och till slut har man ingenting att hålla sig i längre, säger Lennart Davidsson. 

Annons:

Om man tar ärendet i sin enkelhet handlar det om att Virserum Bostäder och Fastigheter vill bygga en aktivitetshall med bland annat padel på Ekängsvägen i Virserum. De har sökt för en bygghöjd på åtta meter, men gällande detaljplanen säger 5,6 meter. Den planerade byggnaden skulle därmed bli 2,4 meter för hög. 

Christofer Sakshaug ställer sig frågande till varför Virserumsprojektet får nobben medan nämnden sagt ja till Nordic Wellness padelanläggning på handelsområdet i Virserum. 

”Jag förstår inte hur två meter i Hultsfred kan anses som en liten avvikelse när det är blankt nej vid 2,4 meter i Virserum. De har kommit med ett förhandsbesked om att vi mer eller mindre inte behöver försöka mer”, säger Sakshaug i ett uttalande till DH. 

"Då har man inget att hålla sig i längre"

Nu ger Lennart Davidsson, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, syn på företagarens synpunkter. 

– Nordic Wellness projekt gick till votering då den var i det känsligaste laget. Det var gränsfall att den gick igenom. Det blir känsligt när man kommer upp på de höjderna och kommer över två meter utifrån detaljplanen. Någonstans måste man helt enkelt sätta ner foten från politikerna i och med att tjänstemännen redan har satt ner foten. Godkänner man över två meter kan man godkänna tre meter – och till slut har man ingenting att hålla sig i längre, säger Lennart Davidsson. 

Detaljplanen för nya handelsområdet är satt till åtta meter och Nordic Wellness har i detta avseende fått tillåtelse för att bygga sin padelhall på 9,9 meter och håller sig därmed under två meter. 

– Det blev diskussioner med Nordic Wellness om att det kan gå om de kommer under två meter. Över två meter är det kört, säger Lennart Davidsson. 

Föreslår ändring av detaljplanen

Han förklarar i sin tur varför Virserum Bostäder & Fastigheter inte får rätt att bygga sin padelhall som är 2,4 meter för hög i jämförelse med detaljplanen. 

– Godkänner vi detta projekt så vill nästa företagare bygga 2,6 meter högre än vad detaljplanen tillåter. Till slut blir det ohållbart att sitta som politiker och försöka få ihop det. Någonstans måste man sätta ner foten. Det är ingen kritik mot någon näringsidkare. Man måste helt enkelt våga sätta ner foten någonstans, det är det hänger på.

Vad har du att säga till Sakshaug för att få till sin padelhall?

– Det går att göra den förändrade detaljplanen, som inte möter hinder från kommunen om de vill ändra detaljplanen. 

Men är det garanterat att de får ja?

– Då är de med i processen och vi ser åt vilket håll det lutar. Det hamnar i en annan dager. Om man har en uppdaterad detaljplan tror jag inte att det skulle möta några hinder. 

Ärendet är inte avgjort i miljö- och byggnadsnämnden utan det är politikerna som har diskuterat projektet och gett ett negativt förhandsbesked. 

– Jag förstår företagarna mycket väl när de tycker att det är byråkratiskt. Sitter man i en position där man är tvungen att ta hänsyn till mer än ett företag så måste man våga hålla en linje. Man kan tycka att vi är hårda men det gäller att vi har något att hålla oss i vid olika bedömningar. Detaljplaner är vägledande dokument som ska följas på något sätt i alla fall, men det är mindre avvikelser som vi kan göra. Frågan är när gränsen går över i mindre avvikelser och när blir det för mycket. Jag själv har satt en gräns vid 1,99 meter, sedan blir det för mycket. Någonstans måste vi som sitter i politiken sätta ner foten. Det är inte för att vara elak utan vi har ett instrument som vi måste följa på något sätt. 

"Kanske kan få ner höjden lite grann"

Klas Svensson, avdelningschef för plan- och byggnadsavdelningen, säger så här om det förhandsbesked som har gått ut till företaget om att de inte bör gå vidare med sina planer. 

– De har skickat in ett bygglov, en ansökan med ritningar, för det de vill bygga och har fått skicka in kompletteringar. Handläggaren har därefter lyft det på beredningen som vi har innan nämnden. Vissa ärenden lyfter vi med politiken för att gå igenom hur de ställer sig till saker och ting. Det här var ett sådant ärende. Politiken anser att det är för högt och att det inte kommer bli beviljat. Det svaret har handläggaren vidarebefordrat till de som har sökt och föreslagit att man kan förändra byggnaden lite grann och kanske kan få ner höjden lite grann, säger Klas Svensson. 

Vad gäller detaljplaner finns olika beteckningar på höjder. 

– Om det står fem meter i en plan och fem meter i en annan plan så beror det på vad det är för symboler. I en del detaljplaner, oftast nyare detaljplaner, anger man nockhöjd (den högsta höjden på byggnaden). I äldre detaljplaner angav man byggnadshöjd, vilket egentligen är ett hus med ett tak som inte har en vinkel på över 45 grader. Det är där taket skär väggen. Generellt kan man säga att det beror på taklutning och vad som sticker ut på taket. I detta fall var det dit upp som det var åtta meter, vilket innebär att själva taket stack betydligt högre upp. Detaljplanen var från 1968 så det rör sig om byggnadshöjd.

Att förändra byggnaden eller detaljplanen var det som gick tillbaka till det sökande företaget, då valde de att dra tillbaka sin ansökan.

– Vi föreslog att man gör en lite större byggnad, sänker ner den och har taket på. I mitten på hallen får man ändå plats med padelbana och den höjd man vill ha. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt