Annons:

Styrelsen i fibernät Mörlunda är inställda på att stötta Open Infras arbete att bygga ett robust fibernät i Mörlunda socken. Foto: Ossian Mathiasson

Förening vill stötta fiberutbyggnad med sexsiffrigt belopp – medlemmar får säga sitt

Den lokala fiberföreningen Fibernät Mörlunda har planer på att stötta Open Infras fiberbyggnation med 265 000 kronor. 
– Vi betalar bara ut pengar om de bygger fiber inom tätorten och socknen, säger Per-Inge Pettersson, som sitter med i Fibernät Mörlundas styrelse. 

Annons:

Styrelsen i Fibernät Mörlunda har ett förslag att stödja Open Infras arbete att bygga ett robust fibernät i Mörlunda socken. 

Enligt företaget har de nu fått in beställningar från flertalet av närliggande byar, till exempel Tigerstad, Näshult, Ryningsnäs, Sjöbo, Rosenvik, Mossebo, Björnhult och Lilla Ekeberg. Dessutom kan företaget bygga fiber till de hushåll som inte gick med när föreningen byggde fibernät 2014 i Mörlunda tätort. 

Styrelsen anser att det är av stor vikt att det nu byggs ett robust fibernät till de som har beställt fiber av Open Infra. 

– Det är långa och kostsamma avstånd som behöver grävas. Dessutom förbättras framtida möjligheter att ytterligare komplettera nätet när väl detta nätet är nedgrävt, säger Per-Inge Pettersson. 

Ekonomiskt stöd kan betalas ut

Föreningen har förhoppningar om att gå in i ett avtal med Open Infra. Överenskommelsen mellan parterna är att Fibernät Mörlunda ersätter Open Infra med 265 000 kronor för åtagandet och arbetet man gör inom orten och socknen. Denna ersättning betalas först till Open Infra då berörda hushåll inom Mörlunda socken är driftsatta och har en fungerande tjänst.

– Om de bygger till de här beställningarna så är vi villiga att stödja fiberutbyggnaden med 265 000 kronor som vi betalar när det är utfört, säger Per-Inge Pettersson och fortsätter:

– Jag vet ungefär hur det ser ut med beställningar och det stämmer överens med hur det såg ut när vi tog in intresseanmälningar från de som ville ha fiber 2012. Det sammanfaller så väl med våra stadgar och vårt syfte med vår förening, att arbeta för att det blir fiber i Mörlunda socken. Vi tycker att företaget ska få stöd.

Medlemmar får svara på mejl

Föreningen agerar utifrån det som berör Mörlunda socken med tanke på att de har varit begränsad till just det området. 

– Enligt företaget är en dryg tredjedel av de totala intresseanmälningarna från Mörlunda socken. Vi är en del av ett större projekt som vi har intresse av. Om de beslutar sig för att köra igång projektet så finns det fortfarande möjligheter för företaget att ta emot intressenter så det blir ännu mer förtätat. Vi betalar ut pengar om de bygger

Föreningen kan inte anordna ett fysiskt medlemsmöte för att fatta beslut om man ska gå in med pengarna till Open Infra. 

– Jag har mejlkontakt med medlemmarna som får ge sitt bifall eller avslag till förslaget senast tisdag den 16 februari. Det är inte hundraprocentig täckning att man når alla personer men det ger oss underlag till att vi vågar ta ett beslut utifrån vad vi får för svar på mejlutskicket.

Hur ser det ut än så länge?

– Jag har fått in 24 svar och alla har gett bifall. Vi sammanställer alla inkomna svar och synpunkter på ett telefonsammanträde på tisdag och tar utifrån detta ett beslut. 

Hur viktigt är det att få fiber i detta område?

– Det är jätteviktigt. Vi har jobbat med denna fråga i nio år. Det är inte säkert att vi får behålla kopparnätet i framtiden. Ett robust fibernät möjliggör att vi kan driva företag och kommunicera på ett mycket rationellt sätt var man än bor. Jag har inte alls samma tilltro till mobilt nät. Det är en jättestor skillnad i stabilitet. Det är i allra högsta grad en utvecklingsfråga för landsbygden för boende och näringsliv. 

Fiberbyggnation 2014

Fibernät Mörlunda fibrerade Mörlunda tätort, Lilla Sinnerstad, Stora Sinnerstad, Ruda, Torp, Byrum, Tveta, Marhult och Lundtorp med hjälp av statsbidrag (totalt fem miljoner kronor) 2014.

– Det var det som var möjligt för oss att hinna med för att rekvirera statsbidraget. Det var inte möjligt att ta hela Mörlunda socken.

Nu står Open Infra inför ett stort beslut och Fibernät Mörlunda har planer på att stötta med 265 000 kronor. 

– Bygger de inte ute på landsbygden så blir det inget i tätorten- Bolagets strategiska arbete förutsätter att de kommer bygga på landsbygden där de har statsbidrag. Det är ett stort beslut som Open Infra står inför och vi sitter inte på ett sådant ansvarsbeslut. Vi kan bidra med ett stöd i sammanhanget. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt